Polityka odpowiedzialności

POLITYKA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PPH ZELAN

W poniższym dokumencie pragniemy wszystkim przedstawić Politykę Społecznej Odpowiedzialności PPH ZELAN, która jest odzwierciedlaniem naszych pragnień i dążeń, określa naszą hierarchię celów i wartości, które ściśle wyznaczają ramy naszej działalności. Zapewniamy, że ustanowione cele i wartości są dla nas obowiązującymi standardami, według których oceniamy samych siebie i mamy świadomość tego, że według tych standardów jesteśmy oceniani przez Naszych Interesariuszy. Jesteśmy przekonani, że przestrzeganie zasad Polityki Społecznej Odpowiedzialności pozwoli nam na osiągnięcie najlepszych relacji z naszymi Klientami, Dostawcami, Partnerami, Pracownikami i ze społecznością lokalną. Zapewniamy, że stale będziemy doskonalić nasze relacje ze wszystkimi grupami naszych Interesariuszy, jednocześnie deklarujemy, że zrównoważony rozwój Firmy będzie przez nas zawsze uznawany za jeden z najważniejszych priorytetów w działaniach PPH ZELAN.

MISJA PPH ZELAN

PPH ZELAN jest Firmą o ponad trzydziestoletniej historii i swoją działalność koncentruje na produkcji cienkościennych naczyń i sztućców jednorazowego użytku, sztućców produkowanych z tworzyw biodegradalnych, a także świadczy usługi w zakresie nowoczesnego nakładania powłok galwanicznych. Dostarczanie naszych wyrobów i świadczenie usług na najwyższym poziomie, gwarantującym pełne zadowolenie Klienta oraz zdobycie dominującej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej jest misją do wykonania przez Najwyższe Kierownictwo i wszystkich Pracowników Firmy.
WIZJA PPH ZELAN
Firma PPH ZELAN jest całkowicie Firmą Prywatną, dynamicznie się rozwija i skutecznie konkuruje na rynku krajowym i europejskim w oparciu o poszanowanie prawa, bycie w zgodzie z obowiązującymi normami, dobre praktyki produkcyjne i postępowanie zgodne z zasadami moralnymi i etycznymi. Przestrzeganie prawa jest oczywistą koniecznością, jednak bycie w zgodzie z prawem z punktu widzenia standardów etycznych, społecznych i środowiskowych jest to dla nas sprawą nadrzędna i w tej dziedzinie staramy się być liderami rzetelnie wypełniając, to co deklarujemy.
Mając świadomość potrzeby podwyższenia standardów funkcjonowania naszej Organizacji w szeroko rozumianym aspekcie społecznym, uznajemy, ze Polityka Społecznej Odpowiedzialności PPH ZELAN jest ważnym elementem w strategii zarządzania, postępowania i działania organizacyjnego każdego z Działów Firmy.
Pasja, kreatywność oraz wykorzystanie posiadanych zasobów w najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób, to główne cechy naszej kultury organizacyjnej którą ciągle rozwijamy i doskonalimy.
Ponad to uznajemy, że w naszej działalności będziemy budować i doskonalić właściwe stosunki oparte na dialogu i porozumieniu ze wszystkimi Interesariuszami Firmy ZELAN: Pracownikami, Dostawcami, Klientami, społecznością lokalną i różnymi organizacjami działającymi na terenie lokalizacji naszej Firmy. Głównym celem tych działań będzie budowanie i utrwalanie naszego wizerunku, jako atrakcyjnego pracodawcy, rzetelnego i uczciwego partnera biznesowego oraz odpowiedzialnego i przyjaznego sąsiada. Deklarujemy, też daleko idącą pomoc, wszelkim inicjatywom lokalnym o charakterze społecznym i kulturalnym, co wydatnie przyczyni się do zadowolenia społeczności lokalnej, jak i naszych Pracowników.

czytaj więcej